WAARVOOR KAN JE BIJ MIJ TERECHT?

In 2013 behaalde ik mijn diploma arts aan de Universiteit te Gent. Hierna vervolledigde ik als huisarts-in-opleiding gedurende 2 stagejaren, waarvan 1 jaar in Nederland. Omdat ik van mening ben dat homeopathie en huisartsgeneeskunde elkaar mooi aanvullen, was (en is) het voor mij ook zeer belangrijk de kennis en vaardigheden van de klassieke geneeskunde grondig te beheersen. Daarom heb ik aansluitend op mijn stage meerdere jaren gewerkt als huisarts in een groepspraktijk. 

Huisartsgeneeskunde
  • Algemene gezondheidszorg
  • Preventie & Welzijn

  • Acute infectieziekten

  • Chronische aandoeningen
  • Advies over anticonceptie, borstonderzoek, zwangerschapstest.

  • Zwangerschapsbegeleiding

  • Onderzoek van de pasgeborene, voedingsadvies voor de baby, onderzoeken van het zieke kind

  • Reisadvies en reisvaccinaties

  • Ouderenzorg

  • ...

Naast mijn opleiding tot huisarts, heb ik bij de VSU (Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathie) een vijfjarige opleiding homeopathie gevolgd  en volgde ik een bijkomende opleiding aan de School of Homeopathy (Verenigd Koninkrijk).

Homeopathie

Homeopathie is één van de geneeskundige methoden, in de oudheid door Hippocrates, de Vader van de Geneeskunde reeds toegepast, naast de allopathische methode. Onder invloed van Galenus en doorheen de jaren is de homeopathische methode vergeten geraakt tot deze terug herontdekt geworden is door Dr. Samuel Hahnemann. Deze Duitse arts heeft ernstig onderzoek gedaan naar deze methode, duidelijke wetmatigheden opgesteld en er de naam Homeopathie aan gegeven. 

 

De gelijksoortigheidswet: "similia similibus curentur"

Het eerste en voornaamste principe is de gelijksoortigheidswet: “similia similibus curentur”, het gelijke is met het gelijksoortige te genezen. Dit betekent dat een bepaald product dat bij gezonde proefpersonen symptomen veroorzaakt en een geneesmiddelbeeld vormt, bij de zieke met een gelijkaardig ziektebeeld, deze kan genezen.

 

De potentiëring

Het tweede principe is deze van de potentiëring: door het verdunnen en bij elke verdunningsstap krachtig te schudden wordt niet alleen de giftigheid en nadelen van de stof weggenomen, maar wordt de werkingsenergie van de remedie versterkt.

 

Ziektegeschiedenis

Om het ziektebeeld van de patiënt te vinden, wordt gedurende een lange eerste consultatie een ziektegeschiedenis afgenomen van heel de persoon, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de geestelijke kenmerken als de lichamelijke. Om de diagnosestelling te vervolledigen kan een klinisch onderzoek en andere onderzoeksmethoden een noodzakelijke aanvulling zijn. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen de kenmerken van de ziekte(n) en de specifieke kenmerken van de zieke. Daarom en wegens de medische handelingen is het logisch dat de homeopaat ook arts is.

 

Homeopathische remedie

Na deze consultatie wordt gezocht naar het geneesmiddelbeeld van de homeopathische remedie die meest passend is bij het geheel van het ziektebeeld van de patiënt.

 


De afgelopen jaren heb ik me via modulaire opleidingen aan Harvard University bijgeschoold in Mind-Body Medicine.

Mind-Body Medicine

Wist je dat 90% van alle aandoeningen veroorzaakt of verergerd wordt door stress? Ontdek samen met mij welke levensstijl veranderingen kunnen bijdragen tot jouw welzijn. Mind-Body technieken vormen de perfecte aanvulling op mijn aanbod als huisarts om jouw gezondheid zo optimaal mogelijk te ondersteunen.