Consultaties en huisbezoeken
Consultaties

Raadplegingen gaan enkel door op afspraak. U kan zelf online uw afspraak maken, of u kan ook telefonisch contact opnemen. 

Indien u de dag zelf wil komen, is het raadzaam uw afspraak zo vroeg mogelijk te boeken. 

Indien er in de online agenda geen plaats meer is en u heeft een dringend probleem, neemt u best even telefonisch contact op.

Denk eraan om per persoon 1 afspraak te voorzien.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn enkel mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag.

Omdat ik het belangrijk vind voldoende tijd te kunnen besteden aan uw klacht, en omdat de omstandigheden binnen de praktijkruimte voor onderzoek veel beter zijn dan thuis, doe ik enkel huisbezoeken bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen omwille van ziekte of bedlegerigheid. Huisbezoeken zullen steeds de uitzondering zijn, bij voorkeur komt u op consultatie.

Verder is het belangrijk te weten dat:

- huisbezoeken op een "afgesproken uur" niet kunnen.

- huisbezoeken enkel zullen worden afgelegd in de onmiddellijke omgeving van de praktijk. 

Als u een huisbezoek voor dezelfde dag wenst, gelieve dit aan te vragen vóór 10u.

Voor homeopathische consulten of stemanalyse dient u steeds op raadpleging te komen. 

Wie ben ik?

Ik ben Saartje Jooris. Van kinds af aan ben ik reeds geïnteresseerd in het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. Vanuit die interesse heb ik na mijn humaniora de studies geneeskunde aangevat en later ook mijn studies homeopathie.

Als huisarts ben ik op de hoogte van moderne ontwikkelingen binnen de geneeskunde. Als homeopaat ben ik in staat de patiënt te behandelen vanuit een holistisch perspectief. In mijn beleving vullen beide geneeswijzen elkaar zeer mooi aan en kunnen patiënten het beste geholpen worden wanneer ze niet voor het ene óf het andere moeten kiezen. Dit wil ik dan ook aan mijn patiënten aanbieden.

Naast mijn beroep als huisarts, werk ik ook af en toe als consultatiebureauarts bij Kind&Gezin. 

DE PRAKTIJK

Laatste nieuws:

 

Identiteitskaart meebrengen.

03 nov 2018

 

Gelieve steeds uw identiteitskaart af te geven bij het begin van de consultatie (bij kinderen: KIDS ID of ISI+ kaart). Deze wordt gebruikt om uw dossier te openen. Door het vermijden van typfouten en het automatisch selecteren van de juiste persoon (bij mensen met eenzelfde naam) wordt zo gegarandeerd dat steeds het correcte dossier geopend wordt.