In deze sectie vindt u de afspraken i.v.m. voorschriften, documenten die ingevuld moeten worden en de bespreking van resultaten (bloedonderzoek, beeldvorming, ...).

VOORSCHRIFTEN, DOCUMENTEN en RESULTATEN

Voorschriften

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Ik kan begrijpen dat u soms onverwacht een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften. Voorschriften of attesten kunnen nooit telefonisch afgeleverd worden.

Formulieren en attesten

Formulieren: Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.

Attesten: Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Bespreking bloedonderzoek

Voor de resultaten van uw bloedonderzoek kan u bellen, twee dagen na de bloedafname. Gelieve hiervoor steeds de telefonische belmomenten te respecteren.

Bespreking beeldvorming

Voor welke uitslagen mag u bellen?

Voor de uitslagen van gewone foto’s (Rx) en echografieën kan u bellen. Gelieve hiervoor steeds de telefonische belmomenten te respecteren, om zo de consultatiemomenten zo weinig mogelijk te verstoren.

Voor welke resultaten komt u best langs op afspraak?

De resultaten van CT–scans en MRI‘szullen nooit telefonisch worden besproken. Gelieve hiervoor steeds langs te komen op afspraak.